Informationsbroschyr skoterkörning

Reglerna för skoterkörning finns till för att minska riskerna att snöskotrar skadar växter och mark eller stör djur, renskötsel och friluftsliv. Visa hänsyn till varandra och till naturen!

20120218-105544Snöskotern ingår inte i allemansrätten

I Sverige ger allemansrätten alla en möjlighet att vistas ute i naturen men man måste visa hänsyn mot växter, djur, markägare och andra besökare. Allemansrättens grundregel är att inte störa och inte förstöra. Att köra skoter ute i naturen ingår inte i allemansrätten utan regleras istället av terrängkörningslagen som beskriver vad som är förbjudet och vad som är tillåtet.

Du får INTE köra:

 • På bar mark
 • På snötäckt jordbruksmark (om det inte är tydligt att det går att köra där utan risk att skada marken)
 • På snötäckt mark med ungskog eller plantskog. Det är inte tillåtet att köra där om plantorna är två meter lägre över snötäcket
 • I regleringsområden och utpekade område där det finns lokala trafikföreskrifter
 • I skyddad natur där det kan finnas särskilda regler för terrängkörning
 • På allmänna vägar. Man får korsa vägen men då ska din passagerare stiga av skotern

Du FÅR köra:

 • På en väl snötäckt mark och där det är uppenbart att marken inte riskerar att skadas vid körning
 • På is, vilket är detsamma som snötäckt mark
 • På skoterleder

Undantag från reglerna ovan gäller för:

 • Räddningstjänsten
 • Transport av sjuka och skadade personer
 • Renägare i samband med renskötsel
 • Tjänsteman i ett tjänsteärende, exempelvis naturbevakarna inom naturvården

img_0868Kontroller för din skull

Både poliser, tullare och naturbevakare från både länsstyrelser och kommuner utför ibland olika slags kontroller. Poliserna och tullarna utför förarkontroller för nykterhet men kontrollerar också så att din skoter är i ordning. Att köra skoter onykter kan ge både dagsböter och fängelse och din skoter kan också tas i beslag. Personal från länsstyrelserna kontrollerar så att skoterförarna håller sig till skoterlederna som finns i naturreservaten. Om du själv upptäcker någon som bryter mot reglerna ska du ta kontakt med länsstyrelsen, polis eller tull. 

Visa hänsyn till både människor och djur

Vissa av skoterlederna är gemensamma med skidleder och ta alltid hänsyn till både skidåkare och andra aktiviteter som du kan stöta på. Det är viktigt att vara observant och även visa hänsyn till djurlivet som under vintern ofta är extra känsligt för störningar. På Lantmäteriets Fjällkarta kan du hitta allmänna skoterleder utsatta. De lokala snöskoterklubbarna har bra snöskoterkartor som du kan hitta på bla turistbyråer och bensinmackar.

001-front-slider-6-1500-1500x500

Viktigt att tänka på inför skoterturen

 • Åk ALDRIG iväg ensam! Använd ALLTID hjälm och varma kläder.
 • Lämna en tydlig färdplan hemma. Ta med en karta, kompass och en gps.
 • Håll stehård koll på vädret som kan ändras väldigt snabbt i fjällen.
 • Kör ALLTID nykter! Promillegränsen är densamma som för bil.
 • Undvik platser där det finns risk för svag is. Klokt är att ALLTID ha med sig isdubbar och helst också en flytoverall. Observera att du alltid kör över is på egen risk och det finns inga skoterleder som går över is.
 • Ta med ordentlig säkerhetsrustning för både dig själv och din skoter. Extra variatorrem, reservbränsle, lavinsond, spade, sändare, verktyg, vindsäck och en telefon. Tänk dock på att det kanske inte finns täckning överallt.
 • Undvik platser som är lavinfarliga, exempelvis under hängdrivor och branta sluttningar.
 • Ta det extra lugnt när du möter skidåkare och hundspann. De har alltid företräde vid möte.
 • Stör absolut inte djurlivet genom att följa flyende djur eller djurspår. Passera renghjordar ytterst försiktigt.
 • Rådfråga erfarna skoterförare.
 • Sist men inte minst, ta ALLTID med dig ditt skräp hem!

Skoterkörning i skyddad natur

De flesta nationalparker och naturreservat har regler kring terrängkörning. Det finns de områden det är totalt förbjud att köra och i andra områden är det endast tillåtet att åka på de anvisade lederna. Skoterleder finns till för att du ska ha möjlighet att ta dig igenom dessa områden på en snöskoter. Förutom nationalparker och naturreservat finns det också andra områden där det också finns särskilda regler för terrängkörning. Dessa regler är mycket viktigt att du som skoterförare följer.

Vad betyder skylten?

ladda-nedSkoterkörning förbjuden

I de flesta naturreservat och på en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Entréerna eller lederna är då skyltade med denna skylt.

 

 

pabjudenPåbjuden skoterled

Denna skylt betyder att du måste följa skoterleden. Det är alltså inte tillåtet att åka utanför led.

 

 

olampligSkoterkörning olämplig

Här är det inte förbjudet är köra men det kan vara störande eller riskabelt.

 

 

lampligAnvisad skoterled

Denna skylt visar att det är en lämplig skoterled och betyder att du stör minst och kör säkrast på leden. Du bör alltså hålla dig till leden även om det inte är förbjudet att köra utanför den. Sitter det röda ledkryss på stolpar betyder det att det är en vinterled. Var alltid noga med att kontrollera att det är tillåtet med skoteråkning på leden.

Tänk på att hundspann och skidåkare alltid har tillåtelse att åka på skoterleder!

*Alla våra broschyrer och annat papper kommer från epaper.nu. Beställ papper online och få det hemskickat hem till dig.